Typ tekstu: Książka
Autor: Zygmunt Ziembiński
Tytuł: Logika praktyczna
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1956
przy którym w każdym członie podziału grupują się przedmioty pod wieloma ważnymi dla nas względami podobne, a niepodobne na ogół do przedmiotów z innych członów podziału. Natomiast typowym podziałem sztucznym jest taki, przy którym do jednego członu podziału trafiają przedmioty podobne pod jakimś jednym tylko względem, a pod wieloma innymi niepodobne do siebie.
Akta spraw cywilnych procesowych można podzielić na sprawy eksmisyjne, alimentacyjne, odszkodowawcze i inne. Będzie to podział naturalny w tym znaczeniu, że w każdej z wydzielonych klas znajdą się sprawy na ogól podobne co do problematyki prawnej, tła społecznego itd. Ale również praktyczny może się okazać podział spraw na
przy którym w każdym członie podziału grupują się przedmioty pod wieloma ważnymi dla nas względami podobne, a niepodobne na ogół do przedmiotów z innych członów podziału. Natomiast typowym podziałem sztucznym jest taki, przy którym do jednego członu podziału trafiają przedmioty podobne pod jakimś jednym tylko względem, a pod wieloma innymi niepodobne do siebie.<br>Akta spraw cywilnych procesowych można podzielić na sprawy eksmisyjne, alimentacyjne, odszkodowawcze i inne. Będzie to podział naturalny w tym znaczeniu, że w każdej z wydzielonych klas znajdą się sprawy na ogól podobne co do problematyki prawnej, tła społecznego itd. Ale również praktyczny może się okazać podział spraw na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego