Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
komorę zbiorczą, neutralizatory, osadnik wtórny.
Jedna komora neutralizatora ma wymiary 7,27,26,8m czas zatrzymania wynosi więc ponad jedną dobę. Mleko wapienne dodawane jest do uzyskania pH ponad 7,0, ale nie więcej niż 9,0. Powstaje osad, stanowiący mieszaninę wodorotlenku żelaza i gipsu, który jest oddzielany w osadniku o czasie zatrzymania 5h. Zawartość siarczanów w fazie wodnej, pozostałych po neutralizacji, utrzymuje się na poziomie 1,7kg/m3. Osady odwadniane są w filtrze próżniowym do zawartości 2530% suchej masy [21].
Zamiast strącania siarczanów wapnem i otrzymywania nieprzydatnego gipsu, proponuje się reakcję strąceniową siarczanów wapnem, ale w obecności azotanu glinu. Zachodzi wtedy
komorę zbiorczą, neutralizatory, osadnik wtórny.<br>Jedna komora neutralizatora ma wymiary 7,27,26,8m czas zatrzymania wynosi więc ponad jedną dobę. Mleko wapienne dodawane jest do uzyskania pH ponad 7,0, ale nie więcej niż 9,0. Powstaje osad, stanowiący mieszaninę wodorotlenku żelaza i gipsu, który jest oddzielany w osadniku o czasie zatrzymania 5h. Zawartość siarczanów w fazie wodnej, pozostałych po neutralizacji, utrzymuje się na poziomie 1,7kg/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. Osady odwadniane są w filtrze próżniowym do zawartości 2530% suchej masy [21].<br>Zamiast strącania siarczanów wapnem i otrzymywania nieprzydatnego gipsu, proponuje się reakcję strąceniową siarczanów wapnem, ale w obecności azotanu glinu. Zachodzi wtedy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego