Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
charakter pojmowania czasu. To, co uchodzi zwykle za czas "w ogóle", jest zazwyczaj jedynie "moim" czasem, a więc tym, co uważa za czas biolog, fizyk, filozof lub socjolog. Opinia taka urasta często do rangi pojęcia ogólnego, aby nie powiedzieć: "ogólno-obowiązującego". . Prosta jednak zmiana liczby pojedynczej na mnogą, tj. mówienie o czasie "naszym", a nie "moim", ukazuje skomplikowany charakter tego pojęcia i pluralizm zjawisk z nim się wiążących2.
Udostępnionych licznym widzom Anatomia czasu prezentuje różnorodność pozornie jednorodnych zjawisk i dlatego ci, którzy po jej obejrzeniu zwiedzać będą mniej lub bardziej tradycyjne wystawy zegarów odczują zapewne pewien niedosyt. Zważywszy zaś pożyteczność tych "zegarowych
charakter pojmowania czasu. To, co uchodzi zwykle za czas "w ogóle", jest zazwyczaj jedynie "moim" czasem, a więc tym, co uważa za czas biolog, fizyk, filozof lub socjolog. Opinia taka urasta często do rangi pojęcia ogólnego, aby nie powiedzieć: "ogólno-obowiązującego". &lt;page nr=194&gt;. Prosta jednak zmiana liczby pojedynczej na mnogą, tj. mówienie o czasie "naszym", a nie "moim", ukazuje skomplikowany charakter tego pojęcia i pluralizm zjawisk z nim się wiążących2.<br> Udostępnionych licznym widzom &lt;hi rend="italic"&gt;Anatomia czasu&lt;/hi&gt; prezentuje różnorodność pozornie jednorodnych zjawisk i dlatego ci, którzy po jej obejrzeniu zwiedzać będą mniej lub bardziej tradycyjne wystawy zegarów odczują zapewne pewien niedosyt. Zważywszy zaś pożyteczność tych "zegarowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego