Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
zmiennych (TOZ).Badacz, znając oczekiwania instytucji, a więc pracując nie dla wyłącznej satysfakcji poznawczej, ale - przede wszystkim! - dla uzyskania określonej gratyfikacji ze strony sponsorującej badania instytucji, może starać się tak je przeprowadzić oraz tak sporządzić finalny raport, aby zmaksymalizować szanse uzyskania ponownego zamówienia. Mówiąc inaczej, nie będzie to całkowicie "chłodny", obiektywny raport pokazujący wszystkie trudności metodologiczne i ograniczenia interpretacyjne uzyskanego RB, z którymi zetknął się sam badacz (i nie z wszystkimi z nich dostatecznie dobrze sobie poradził), a które poważnie ograniczyłyby "aplikowalność" RB, gdyby rzetelnie je uwzględnić. W konsekwencji instytucja finansująca badania nie byłaby zadowolona z takiego "rozmytego" RB, bowiem trudno
zmiennych (TOZ).<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>Badacz, znając oczekiwania instytucji, a więc pracując nie dla wyłącznej satysfakcji poznawczej, ale - przede wszystkim! - dla uzyskania określonej gratyfikacji ze strony sponsorującej badania instytucji, może starać się tak je przeprowadzić oraz tak sporządzić finalny raport, aby zmaksymalizować szanse uzyskania ponownego zamówienia. Mówiąc inaczej, nie będzie to całkowicie "chłodny", obiektywny raport pokazujący wszystkie trudności metodologiczne i ograniczenia interpretacyjne uzyskanego RB, z którymi zetknął się sam badacz (i nie z wszystkimi z nich dostatecznie dobrze sobie poradził), a które poważnie ograniczyłyby "aplikowalność" RB, gdyby rzetelnie je uwzględnić. W konsekwencji instytucja finansująca badania nie byłaby zadowolona z takiego "rozmytego" RB, bowiem trudno
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego