Typ tekstu: Książka
Autor: Siwicka Dorota, Bieńczyk Marek, Nawarecki Aleksander
Tytuł: Szybko i szybciej
Rok: 1996
tempo. Można więc powiedzieć, że zawsze rytm i tempo spektaklu konstytuują czy współtworzą jego sens, a nie są tylko czymś "naddanym", formalnym jedynie ozdobnikiem.
Jednak szczególnie wyrazisty rytm i szczególnie wyraziście kształtowane tempo mogą być środkami teatralnego wyrazu, które w sposób zasadniczy determinują kształt spektaklu i określają jego semantykę.
W obu przypadkach rytm i tempo są elementami spektaklu, dla których opozycja: szybko/wolno, przyspieszenie/spowolnienie ma bardzo istotne, podstawowe znaczenie.
Szybkość w spektaklu teatralnym może być właściwością związaną zarówno z czasem, jak z przestrzenią teatralną, ze słowem i jego intonacją, jak z mimiką, gestem, ruchem; z aktorem, jak i z pozaaktorskimi
tempo. Można więc powiedzieć, że zawsze rytm i tempo spektaklu konstytuują czy współtworzą jego sens, a nie są tylko czymś "naddanym", formalnym jedynie ozdobnikiem.<br>Jednak szczególnie wyrazisty rytm i szczególnie wyraziście kształtowane tempo mogą być środkami teatralnego wyrazu, które w sposób zasadniczy determinują kształt spektaklu i określają jego semantykę.<br>W obu przypadkach rytm i tempo są elementami spektaklu, dla których opozycja: szybko/wolno, przyspieszenie/spowolnienie ma bardzo istotne, podstawowe znaczenie.<br>Szybkość w spektaklu teatralnym może być właściwością związaną zarówno z czasem, jak z przestrzenią teatralną, ze słowem i jego intonacją, jak z mimiką, gestem, ruchem; z aktorem, jak i z pozaaktorskimi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego