Typ tekstu: Książka
Autor: Siwicka Dorota, Bieńczyk Marek, Nawarecki Aleksander
Tytuł: Szybko i szybciej
Rok: 1996
długich ujęć. Już w pierwszej sekwencji postawione są wszystkie najważniejsze problemy, będące przedmiotem refleksji dzieła - wśród nich kwestia braku wiary Aleksandra i jednocześnie siły sprawczej aktu wiary, rola słowa, symbolika domu, drzewa - zaś na obrazie Leonarda pojawia się dar, który starzec składa Bożemu Dziecięciu. Wszystko to staje się też przedmiotem oczekiwania, wraz z nim pojawiają się przeczucia i presupozycje przyszłości. Film jest powolnym, mozolnym dążeniem do tego, co ma nastąpić kiedyś potem, dążeniem hamowanym jednak obawą. Wiemy o tym niemal od początku i od początku niespieszny rytm zdarzeń, śpiewanej arii i filmowania każą nam - widzom - cierpliwie czekać.
Funkcję retardacyjną i spowalniającą
długich ujęć. Już w pierwszej sekwencji postawione są wszystkie najważniejsze problemy, będące przedmiotem refleksji dzieła - wśród nich kwestia braku wiary Aleksandra i jednocześnie siły sprawczej aktu wiary, rola słowa, symbolika domu, drzewa - zaś na obrazie Leonarda pojawia się dar, który starzec składa Bożemu Dziecięciu. Wszystko to staje się też przedmiotem oczekiwania, wraz z nim pojawiają się przeczucia i presupozycje przyszłości. Film jest powolnym, mozolnym dążeniem do tego, co ma nastąpić kiedyś potem, dążeniem hamowanym jednak obawą. Wiemy o tym niemal od początku i od początku niespieszny rytm zdarzeń, śpiewanej arii i filmowania każą nam - widzom - cierpliwie czekać.<br>Funkcję retardacyjną i spowalniającą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego