Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
uznanie, że świat jest dobrem wspólnym (posiadanie i wytwarzanie należy do całej ludzkości).
12. Szczególna rola w procesie usuwania zagrożeń przypada religii. Każda religia odpowiada za te zagrożenia (integralny program wszystkich religii w poszukiwaniu spójnej moralnej wizji świata).
13. Ludzkość winna wiedzieć, że sprzeciwiając się planom Boga wprowadza nieporządek, który odbija się na całym stworzeniu.
14. Odpowiedzialność za przyrodę kształtuje się w rodzinie, następnie na poziomie narodowym i ogólnoludzkim.
15. Szczególna odpowiedzialność za ład wewnętrzny stworzenia spada na chrześcijan (odpowiedzialność wobec siebie, wobec innych, wobec przyrody, wobec Boga).
Za szczególnie istotny należy uznać problem życia w jego aspekcie narodowym, etycznym i ekologicznym
uznanie, że świat jest dobrem wspólnym (posiadanie i wytwarzanie należy do całej ludzkości).<br>12. Szczególna rola w procesie usuwania zagrożeń przypada religii. Każda religia odpowiada za te zagrożenia (integralny program wszystkich religii w poszukiwaniu spójnej moralnej wizji świata).<br>13. Ludzkość winna wiedzieć, że sprzeciwiając się planom Boga wprowadza nieporządek, który odbija się na całym stworzeniu.<br>14. Odpowiedzialność za przyrodę kształtuje się w rodzinie, następnie na poziomie narodowym i ogólnoludzkim.<br>15. Szczególna odpowiedzialność za ład wewnętrzny stworzenia spada na chrześcijan (odpowiedzialność wobec siebie, wobec innych, wobec przyrody, wobec Boga).<br>Za szczególnie istotny należy uznać problem życia w jego aspekcie narodowym, etycznym i ekologicznym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego