Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
beztlenowych. W obecności tlenu bywa zahamowany (efekt Pasteura-Meyerhofa). Mechanizm hamowania fermentacji przez tlen jest wyjaśniany znaczną różnicą między energetyczną wydajnością fermentacji i oddychania tlenowego (uprzywilejowanie organizmów czerpiących energię z wydajniejszego źródła). Dodatkowy efekt wynika z podwyższenia stężenia ATP w komórkach, prowadzącego do zwiększenia aktywności enzymów syntezy cukrów.

Spośród licznych odmian procesów fermentacji najlepiej poznano fermentację alkoholową, masłową, mlekową i octową. W trzech pierwszych, a także w glikolizie, przemiany cukrów prowadzą do utworzenia kwasu pirogronowego. W fermentacji etanolowej i masłowej ulega on działaniu karboksylazy. W wyniku odłączenia ditlenku węgla powstaje aldehyd octowy, który jest redukowany do alkoholu lub ulega kondensacji z
beztlenowych. W obecności tlenu bywa zahamowany (efekt Pasteura-Meyerhofa). Mechanizm hamowania fermentacji przez tlen jest wyjaśniany znaczną różnicą między energetyczną wydajnością fermentacji i oddychania tlenowego (uprzywilejowanie organizmów czerpiących energię z wydajniejszego źródła). Dodatkowy efekt wynika z podwyższenia stężenia ATP w komórkach, prowadzącego do zwiększenia aktywności enzymów syntezy cukrów.<br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br>Spośród licznych odmian procesów fermentacji najlepiej poznano fermentację alkoholową, masłową, mlekową i octową. W trzech pierwszych, a także w glikolizie, przemiany cukrów prowadzą do utworzenia kwasu pirogronowego. W fermentacji etanolowej i masłowej ulega on działaniu karboksylazy. W wyniku odłączenia ditlenku węgla powstaje aldehyd octowy, który jest redukowany do alkoholu lub ulega kondensacji z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego