Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
z jakiegoś "ukwalifikowania" go przez już zrealizowane wartości, lecz polega na tym, że aksjologiczność jest jego immanentną i całą rzeczywistością.
Powróćmy do opisu owej aksjologiczności.
Istnieje głęboka różnica między wartościowością Ja aksjologicznego a wartością wszystkich wartości przedmiotowych, etycznych, estetycznych, religijnych czy jakichkolwiek innych. Każda wartość przedmiotowa pozytywna posiada jako swój odpowiednik wartość negatywną. Sprawiedliwości odpowiada niesprawiedliwość, pięknu przeciwstawia się brzydota, świętości demoniczność. W przeci-wieństwie do tego Ja aksjologiczne nie wchodzi w żadne relacje tego typu z negatywnymi wartościami egotycznymi. Inaczej mówiąc: alter-ego, czyli Ja drugiego człowieka, nie jest dla niego wartością negatywną, lecz podobną do wartości własnego Ja wartością
z jakiegoś "ukwalifikowania" go przez już zrealizowane wartości, lecz polega na tym, że aksjologiczność jest jego immanentną i całą rzeczywistością.<br>Powróćmy do opisu owej aksjologiczności.<br>Istnieje głęboka różnica między wartościowością Ja aksjologicznego a wartością wszystkich wartości przedmiotowych, etycznych, estetycznych, religijnych czy jakichkolwiek innych. Każda wartość przedmiotowa pozytywna posiada jako swój odpowiednik wartość negatywną. Sprawiedliwości &lt;page nr=173&gt; odpowiada niesprawiedliwość, pięknu przeciwstawia się brzydota, świętości demoniczność. W przeci-wieństwie do tego Ja aksjologiczne nie wchodzi w żadne relacje tego typu z negatywnymi wartościami egotycznymi. Inaczej mówiąc: alter-ego, czyli Ja drugiego człowieka, nie jest dla niego wartością negatywną, lecz podobną do wartości własnego Ja wartością
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego