Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Polska
Nr: 2
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
wyroki.

Nasi rozmówcy twierdzą, że bycie sędzią w latach pięćdziesiątych wiązało się nie tylko z niemal obligatoryjną przynależnością do partii komunistycznej (szczególnie w wydziałach karnych), ale przede wszystkim z podporządkowaniem aparatowi represji. Najbardziej zbrodniczą formacją sądownictwa w czasach stalinowskich była tak zwana sekcja tajna Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i jej odpowiednik w Sądzie Najwyższym. Sekcja ta działała w latach 1950-54. W jej skład wchodziły też sekcje: doraźna i pokazowa. W ramach samej tylko sekcji tajnej skazano 571 osób na karę więzienia, w tym wiele na dożywocie. Czternaście osób zostało "prawomocnie" skazanych na karę śmierci. W większości byli to polscy patrioci
wyroki.<br><br>Nasi rozmówcy twierdzą, że bycie sędzią w latach pięćdziesiątych wiązało się nie tylko z niemal obligatoryjną przynależnością do partii komunistycznej (szczególnie w wydziałach karnych), ale przede wszystkim z podporządkowaniem aparatowi represji. Najbardziej zbrodniczą formacją sądownictwa w czasach stalinowskich była tak zwana sekcja tajna Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i jej odpowiednik w Sądzie Najwyższym. Sekcja ta działała w latach 1950-54. W jej skład wchodziły też sekcje: doraźna i pokazowa. W ramach samej tylko sekcji tajnej skazano 571 osób na karę więzienia, w tym wiele na dożywocie. Czternaście osób zostało "prawomocnie" skazanych na karę śmierci. W większości byli to polscy patrioci
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego