Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
jakość oceniana (quomodo sit ipsa qualitas consideranda). Zwyczaj jest mianowicie taki, że za najmniejszą osobę, co do której zostanie stwierdzone, że jest wojownikiem (minima persona, qui exercitalis homo esse invenitur), należy dać 150 solidów zadośćuczynienia, a za najprzedniejszego (qui primus est) 300 solidów. Co się zaś tyczy naszych gasindów [longobardzki odpowiednik wasali - K. M.] chcemy, aby w razie zabójstwa najmniejszego człowieka tej kategorii (minimissimus in tali ordine) zadośćuczynienie wynosiło 200 solidów z tej racji, że pozostawał w naszej służbie. Co do znaczniejszych zaś (maioris vero), stosownie do tego, jaka to będzie osoba, zadośćuczynienie wzrastać będzie aż do 300 solidów według oceny
jakość oceniana (quomodo sit ipsa qualitas consideranda). Zwyczaj jest mianowicie taki, że za najmniejszą osobę, co do której zostanie stwierdzone, że jest wojownikiem (minima persona, qui exercitalis homo esse invenitur), należy dać 150 solidów zadośćuczynienia, a za najprzedniejszego (qui primus est) 300 solidów. Co się zaś tyczy naszych gasindów [longobardzki odpowiednik wasali - K. M.] chcemy, aby w razie zabójstwa najmniejszego człowieka tej kategorii (minimissimus in tali ordine) zadośćuczynienie wynosiło 200 solidów z tej racji, że pozostawał w naszej służbie. Co do znaczniejszych zaś (maioris vero), stosownie do tego, jaka to będzie osoba, zadośćuczynienie wzrastać będzie aż do 300 solidów według oceny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego