Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
że jakkolwiek powstanie styczniowe stało się natchnieniem dla epigonów romantyzmu, leży ono u podstaw nowoczesnej polskie powieści, a jego wpływy dają się wykryć w twórczości dziś tworzących pisarzy. Ponadto S. Frybes twierdził, że przeżycia związane z powstaniem zadecydowały o charakterze polskiego realizmu, nadając mu odcień jakże odmienny od jego francuskiego odpowiednika.
W referacie poświęconym międzynarodowemu aspektowi powstania styczniowego I. Koberdowa również zwróciła uwagę na fakt, że stało się ono momentem przełomowym w dziejach europejskiej demokracji, przyspieszyło ukształtowanie się nowego frontu walki rewolucyjnej, kierowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników.
Podczas dyskusji historyk radziecki W. Diakow przedstawił interesujące wyniki swych badań nad wojskową organizacją
że jakkolwiek powstanie styczniowe stało się natchnieniem dla epigonów romantyzmu, leży ono u podstaw nowoczesnej polskie powieści, a jego wpływy dają się wykryć w twórczości dziś tworzących pisarzy. &lt;page nr=190&gt; Ponadto S. Frybes twierdził, że przeżycia związane z powstaniem zadecydowały o charakterze polskiego realizmu, nadając mu odcień jakże odmienny od jego francuskiego odpowiednika.<br>W referacie poświęconym międzynarodowemu aspektowi powstania styczniowego I. Koberdowa również zwróciła uwagę na fakt, że stało się ono momentem przełomowym w dziejach europejskiej demokracji, przyspieszyło ukształtowanie się nowego frontu walki rewolucyjnej, kierowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników.<br>Podczas dyskusji historyk radziecki W. Diakow przedstawił interesujące wyniki swych badań nad wojskową organizacją
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego