Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
być kilkakrotnie większe. O ilościowej skali zmian wyrażonej kubaturą wody dobitnie świadczą poniższe przykłady; otóż zmiana poziomu Morza Kaspijskiego o 10 cm odpowiada 37,4 km3, tj. objętości wód np. jeziora Maggiore (52 na świecie), a zmiana o 100 cm (co w przybliżeniu równa się średniej rocznej wartości parowania) jest odpowiednikiem 374 km3, czyli objętości wód jeziora Chubsuguł (19 na świecie). Na Jeziorze Bodeńskim, o zbliżonej powierzchni do Balatonu, roczna objętość wahań (odpowiadająca średniej rocznej amplitudzie -- 2,1 m) jest prawie taka jak 2/3 objętości wód tego ostatniego (Lencewicz 1954).
Tendencje dotyczące zmian zasobów wodnych jezior w dłuższym czasie można
być kilkakrotnie większe. O ilościowej skali zmian wyrażonej kubaturą wody dobitnie świadczą poniższe przykłady; otóż zmiana poziomu Morza Kaspijskiego o 10 cm odpowiada 37,4 km&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;, tj. objętości wód np. jeziora Maggiore (52 na świecie), a zmiana o 100 cm (co w przybliżeniu równa się średniej rocznej wartości parowania) jest odpowiednikiem 374 km&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;, czyli objętości wód jeziora Chubsuguł (19 na świecie). Na Jeziorze Bodeńskim, o zbliżonej powierzchni do Balatonu, roczna objętość wahań (odpowiadająca średniej rocznej amplitudzie -- 2,1 m) jest prawie taka jak 2/3 objętości wód tego ostatniego (Lencewicz 1954).<br>Tendencje dotyczące zmian zasobów wodnych jezior w dłuższym czasie można
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego