Typ tekstu: Książka
Autor: Zięba Maciej
Tytuł: Po szkodzie? Przed szkodą?
Rok: 1997
i nazwałbym to działalnością
precharytatywną. Jak roztropnie zauważył św. Augustyn w Komentarzu do
Listu św. Jana: "Nie powinniśmy pragnąć istnienia biednych i
nieszczęśliwych, ażeby im świadczyć uczynki miłosierdzia. - Dajesz
chleb głodnemu, ale lepiej by było, gdyby nikt go nie łaknął i gdybyś
nikomu nie dawał. Odziewasz nagiego - obyż wszyscy byli odziani i oby
nie było takiej potrzeby!" Bieda jest zawsze patogenetyczna.
Powiększanie się obszarów nędzy zawsze oznacza wzrost alkoholizmu,
narkomanii, liczby dokonywanych aborcji, oznacza słabszą rodzinę i
gorszą edukację, oznacza też wzrost przestępczości.
Jeżeli powyższe uwagi mają generalny charakter, to, bez wątpienia,
sytuacja w krajach postkomunistycznych jest jeszcze poważniejsza, a za
i nazwałbym to działalnością<br>precharytatywną. Jak roztropnie zauważył św. Augustyn w Komentarzu do<br>Listu św. Jana: "Nie powinniśmy pragnąć istnienia biednych i<br>nieszczęśliwych, ażeby im świadczyć uczynki miłosierdzia. - Dajesz<br>chleb głodnemu, ale lepiej by było, gdyby nikt go nie łaknął i gdybyś<br>nikomu nie dawał. Odziewasz nagiego - obyż wszyscy byli odziani i oby<br>nie było takiej potrzeby!" Bieda jest zawsze patogenetyczna.<br>Powiększanie się obszarów nędzy zawsze oznacza wzrost alkoholizmu,<br>narkomanii, liczby dokonywanych aborcji, oznacza słabszą rodzinę i<br>gorszą edukację, oznacza też wzrost przestępczości.<br> Jeżeli powyższe uwagi mają generalny charakter, to, bez wątpienia,<br>sytuacja w krajach postkomunistycznych jest jeszcze poważniejsza, a za
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego