Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
zmian klimatycznych (tab. 8.2). Długookresowe wahania mają małą częstotliwość i ogromne rozmiary zdarzeń– odnoszą się do zlodowaceń kontynentalnych w przeszłości geologicznej. Wahania średniookresowe zawierają się w dwóch przedziałach czasowych, w zależności od wielkości lodowca. Większe masy lodu ulegają fluktuacjom o większej amplitudzie i mniejszej częstotliwości. Krótkookresowe zmiany klimatyczne odzwierciedlają się wyraźnie przede wszystkim w obrębie małych nagromadzeń śniegu i lodu. Krótkookresowe zmiany klimatyczne wpływają także na większe lodowce, jednak ich efekt w postaci zmian geometrii jest nieznaczny. Niekiedy jednak, gdy są przekroczone pewne wartości progowe niektórych czynników, małe wahnięcie klimatyczne daje duży efekt.
Należy dodać, że zmiany geometrii lodowców o
zmian klimatycznych (tab. 8.2). Długookresowe wahania mają małą częstotliwość i ogromne rozmiary zdarzeń&#150; odnoszą się do zlodowaceń kontynentalnych w przeszłości geologicznej. Wahania średniookresowe zawierają się w dwóch przedziałach czasowych, w zależności od wielkości lodowca. Większe masy lodu ulegają fluktuacjom o większej amplitudzie i mniejszej częstotliwości. Krótkookresowe zmiany klimatyczne odzwierciedlają się wyraźnie przede wszystkim w obrębie małych nagromadzeń śniegu i lodu. Krótkookresowe zmiany klimatyczne wpływają także na większe lodowce, jednak ich efekt w postaci zmian geometrii jest nieznaczny. Niekiedy jednak, gdy są przekroczone pewne wartości progowe niektórych czynników, małe wahnięcie klimatyczne daje duży efekt. <br> Należy dodać, że zmiany geometrii lodowców o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego