Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
gospodarczy i techniczny, który prasa nazwała wchodzeniem do Europy. Zła sława dynastii Sobieskich sprawiła, iż nowe państwo przybrało formę republiki. Herbem Polski stała się tarcza, na której widnieje przekreślony półksiężyc. Noszenie strojów nawiązujących do szlacheckich zostało surowo zakazane.
Początkowa euforia, towarzysząca cudownemu niemal odzyskaniu niepodległości, po kilkunastu miesiącach zaczęła jednak opadać.
W łonie parlamentu, rozbitego na kilkanście frakcji, toczyły się ostre spory polityczne, dotyczące w znacznym stopniu rozrachunków z przeszłością oraz pilnej potrzeby deturkizacji. Zwolennikom zasady całkowitego przebaczenia przeciwstawiali się "wielbiciele zielonego sznura", jak ich złośliwie nazywano (przypomnijmy, że taki właśnie sznur przysyłał sułtan osobom skazanym na śmierć).
Debata dotyczyła jednak
gospodarczy i techniczny, który prasa nazwała wchodzeniem do Europy. Zła sława dynastii Sobieskich sprawiła, iż nowe państwo przybrało formę republiki. Herbem Polski stała się tarcza, na której widnieje przekreślony półksiężyc. Noszenie strojów nawiązujących do szlacheckich zostało surowo zakazane.<br>Początkowa euforia, towarzysząca cudownemu niemal odzyskaniu niepodległości, po kilkunastu miesiącach zaczęła jednak opadać.<br>W łonie parlamentu, rozbitego na kilkanście frakcji, toczyły się ostre spory polityczne, dotyczące w znacznym stopniu rozrachunków z przeszłością oraz pilnej potrzeby deturkizacji. Zwolennikom zasady całkowitego przebaczenia przeciwstawiali się "wielbiciele zielonego sznura", jak ich złośliwie nazywano (przypomnijmy, że taki właśnie sznur przysyłał sułtan osobom skazanym na śmierć).<br>Debata dotyczyła jednak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego