Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
wyniku drgań zastawek (dwudzielnej i trójdzielnej). Analiza tego tonu pozwala na wykrycie wad i złej pracy zastawki. Na podstawie analizy obwiedni sygnału dźwiękowego, reprezentującego ton pierwszy, możliwa jest detekcja określonych stanów patologicznych serca. Charakterystyczne symptomy obwiedni tonu TI wskazują na (rys. 10.2):
- niedomykanie zastawki przedsionkowo-komorowej (widoczne znacznie wydłużone opadanie obwiedni TI),
- zwężenie ujścia przedsionkowo-komorowego lewego (zauważalny zmieniony przebieg obwiedni TI z pewnym obniżeniem w środkowej części).
Ton drugi (TII) jest słabszy i trwa nieco krócej niż ton skurczowy. Powstaje on w chwili rozkurczu komór w wyniku drgań zastawek tętnicy głównej i płucnej. Przerwa między tonem TI i TII
wyniku drgań zastawek (dwudzielnej i trójdzielnej). Analiza tego tonu pozwala na wykrycie wad i złej pracy zastawki. Na podstawie analizy obwiedni sygnału dźwiękowego, reprezentującego ton pierwszy, możliwa jest detekcja określonych stanów patologicznych serca. Charakterystyczne symptomy obwiedni tonu TI wskazują na (rys. 10.2):<br>- niedomykanie zastawki przedsionkowo-komorowej (widoczne znacznie wydłużone opadanie obwiedni TI),<br>- zwężenie ujścia przedsionkowo-komorowego lewego (zauważalny zmieniony przebieg obwiedni TI z pewnym obniżeniem w środkowej części).<br>Ton drugi (TII) jest słabszy i trwa nieco krócej niż ton skurczowy. Powstaje on w chwili rozkurczu komór w wyniku drgań zastawek tętnicy głównej i płucnej. Przerwa między tonem TI i TII
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego