Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
rozkładem statystycznym Maxwella-Boltzmanna polega na tym, że w podejściu klasycznym traktuje się identyczne cząstki jako rozróżnialne, natomiast w rzeczywistości (opis kwantowy) są one nierozróżnialne. Z kolei różnica w postaci rozkładu statystycznego między bozonami a fermionami polega na tym, że pierwsze są opisane funkcją symetryczną, drugie - antysymetryczną.
Wyprowadzenie prawa rozkładu opiera się na obliczeniu liczby mikrostanów (lub stanów kwantowomechanicznych), przez którą może być zrealizowany najbardziej prawdopodobny makrostan układu n cząstek. Ta liczba mikrostanów, odpowiadająca w przypadku klasycznym liczbie możliwości opisu cząstek przez współrzędne i związane z nimi składowe pędu, a w przypadku kwantowym - liczbie możliwych, różnych liczbowo, rozmieszczeń cząstek między opisujące je
rozkładem statystycznym Maxwella-Boltzmanna polega na tym, że w podejściu klasycznym traktuje się identyczne cząstki jako rozróżnialne, natomiast w rzeczywistości (opis kwantowy) są one nierozróżnialne. Z kolei różnica w postaci rozkładu statystycznego między bozonami a fermionami polega na tym, że pierwsze są opisane funkcją symetryczną, drugie - antysymetryczną.<br> Wyprowadzenie prawa rozkładu opiera się na obliczeniu liczby mikrostanów (lub stanów kwantowomechanicznych), przez którą może być zrealizowany najbardziej prawdopodobny makrostan układu n cząstek. Ta liczba mikrostanów, odpowiadająca w przypadku klasycznym liczbie możliwości opisu cząstek przez współrzędne i związane z nimi składowe pędu, a w przypadku kwantowym - liczbie możliwych, różnych liczbowo, rozmieszczeń cząstek między opisujące je
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego