Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
stereotypów.


Grażyna Borkowska

Zeskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury (O "młodej" prozie kobiecej)

1. Twórczość kobieca, literatura kobieca, proza kobieca to terminy, których prawomocność i sensowność podważa się twierdząc, że pole wspólnoty wiążącej utwory poszczególnych pisarek jest nieskończenie węższe od dzielących je różnic; że substancjalna jedność tej literatury nie opiera się na szczególnych cechach stylistyczno-językowych, zaś ekshibicjonistyczny gest podmiotu mówiącego - podmiotu, który odsłania swą seksualność - nie stanowi dostatecznie mocnego argumentu na rzecz "kobiecości". Gest to bowiem ściśle skonwencjonalizowany, podległy prawom gatunku: w poezji - częsty, nie zwracający uwagi, w prozie - rzadki, rzadszy niż inne, równie wątpliwe sygnały identyfikacji z konkretną płcią
stereotypów.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div sex="f"&gt;<br> Grażyna Borkowska<br><br>&lt;tit&gt;Zeskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury (O "młodej" prozie kobiecej)&lt;/&gt;<br><br> 1. Twórczość kobieca, literatura kobieca, proza kobieca to terminy, których prawomocność i sensowność podważa się twierdząc, że pole wspólnoty wiążącej utwory poszczególnych pisarek jest nieskończenie węższe od dzielących je różnic; że substancjalna jedność tej literatury nie opiera się na szczególnych cechach stylistyczno-językowych, zaś ekshibicjonistyczny gest podmiotu mówiącego - podmiotu, który odsłania swą seksualność - nie stanowi dostatecznie mocnego argumentu na rzecz "kobiecości". Gest to bowiem ściśle skonwencjonalizowany, podległy prawom gatunku: w poezji - częsty, nie zwracający uwagi, w prozie - rzadki, rzadszy niż inne, równie wątpliwe sygnały identyfikacji z konkretną płcią
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego