Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
jest wielkością niemianowaną o unormowanym przedziale zmienności [0,1]. Rosnące wartości wskaźnika ilustrują wzrost podobieństwa jakościowego przedmiotów danego zbioru (i odwrotnie). Jeżeli gn=0, oznacza to całkowity, lecz względny w związku z ograniczonością jakości indywidualnych, brak podobieństwa. Równość gn=1 oznacza względną identyczność przedmiotów danego zbioru.
Drugi stopień analizy podobieństwa opiera się na porównywaniu stanów cech i stanów jakości przedmiotów. W odniesieniu do ciągłych cech kwantytatywnych jest niemożliwe (z założenia) stwierdzenie absolutnej identyczności stanów tych cech, identyfikowanych na przedmiotach.
Kierując się zatem względami pragmatycznymi (np. występowanie błędów pomiaru), należy zastosować pojęcie tolerancji przy orzekaniu o identyczności stanów takich cech i wszystkie stany
jest wielkością niemianowaną o unormowanym przedziale zmienności [0,1]. Rosnące wartości wskaźnika ilustrują wzrost podobieństwa jakościowego przedmiotów danego zbioru (i odwrotnie). Jeżeli gn=0, oznacza to całkowity, lecz względny w związku z ograniczonością jakości indywidualnych, brak podobieństwa. Równość gn=1 oznacza względną identyczność przedmiotów danego zbioru.<br>Drugi stopień analizy podobieństwa opiera się na porównywaniu stanów cech i stanów jakości przedmiotów. W odniesieniu do ciągłych cech kwantytatywnych jest niemożliwe (z założenia) stwierdzenie absolutnej identyczności stanów tych cech, identyfikowanych na przedmiotach.<br>Kierując się zatem względami pragmatycznymi (np. występowanie błędów pomiaru), należy zastosować pojęcie tolerancji przy orzekaniu o identyczności stanów takich cech i wszystkie stany
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego