Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
wybór d = 0,5 , czyli "w połowie drogi" między paradoksalnością skrajnego optymizmu i skrajnego pesymizmu. Tak pojmuje kryterium Hurwicza Oskar Lange przyjmując w opisie tego kryterium d = 0,5 . Zauważmy jednak, że wówczas kryterium to traci swą "elastyczność", która wydaje się jego zaletą.

4.3. Kryterium Laplace'a

Działanie a5 jest optymalne w sensie tego kryterium zawsze i tylko, gdy: Kryterium Laplace'a polega więc na maksymalizacji średniej arytmetycznej użyteczności.
Kryterium to jest historycznie najstarsze. Pod względem formalnym jest ono, oczywiście, szczególnym przypadkiem MEU, mianowicie: dla jednostajnego rozkładu prawdopodobieństwa na zbiorze S . Tak też było ono pierwotnie uzasadniane. Twierdzono, że jeżeli decydent nie
wybór d = 0,5 , czyli "w połowie drogi" między paradoksalnością skrajnego optymizmu i skrajnego pesymizmu. Tak pojmuje kryterium Hurwicza Oskar Lange przyjmując w opisie tego kryterium d = 0,5 . Zauważmy jednak, że wówczas kryterium to traci swą "elastyczność", która wydaje się jego zaletą.<br><br>&lt;tit&gt;4.3. Kryterium Laplace'a&lt;/&gt;<br><br> Działanie a5 jest optymalne w sensie tego kryterium zawsze i tylko, gdy:&lt;gap&gt; Kryterium Laplace'a polega więc na maksymalizacji średniej arytmetycznej użyteczności.<br> Kryterium to jest historycznie najstarsze. Pod względem formalnym jest ono, oczywiście, szczególnym przypadkiem MEU, mianowicie: dla jednostajnego rozkładu prawdopodobieństwa na zbiorze S . Tak też było ono pierwotnie uzasadniane. Twierdzono, że jeżeli decydent nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego