Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
maksymalne efekty przy danych nakładach lub minimalne nakłady przy danych efektach). W miejsce koncepcji optymalizacji szkoła behawioralna wprowadza koncepcję zadowalającego (satysfakcjonującego) minimum. W myśl tej koncepcji obiekt stojący przed jakimś trudnym problemem skłonny jest poświęcić korzyści rozwiązania optymalnego, aby zredukować trudy związane z poszukiwaniem go. Wybiera on raczej nie rozwiązanie optymalne (maksymalne), lecz zadowalające (satysfakcjonujące), tj. rozwiązanie, które jest "wystarczająco dobre" z punktu widzenia jakiegoś kryterium. "W większości przypadków przy podejmowaniu decyzji, czy to indywidualnej, czy to organizacyjnej - piszą J.G. March i H.A. Simon - chodzi o wykrycie i wyselekcjonowanie alternatyw zadowalających; jedynie w wyjątkowych przypadkach chodzi o wykrycie i
maksymalne efekty przy danych nakładach lub minimalne nakłady przy danych efektach). W miejsce koncepcji optymalizacji szkoła behawioralna wprowadza koncepcję zadowalającego (satysfakcjonującego) minimum. W myśl tej koncepcji obiekt stojący przed jakimś trudnym problemem skłonny jest poświęcić korzyści rozwiązania optymalnego, aby zredukować trudy związane z poszukiwaniem go. Wybiera on raczej nie rozwiązanie optymalne (maksymalne), lecz zadowalające (satysfakcjonujące), tj. rozwiązanie, które jest "wystarczająco dobre" z punktu widzenia jakiegoś kryterium. "W większości przypadków przy podejmowaniu decyzji, czy to indywidualnej, czy to organizacyjnej - piszą J.G. March i H.A. Simon - chodzi o wykrycie i wyselekcjonowanie alternatyw zadowalających; jedynie w wyjątkowych przypadkach chodzi o wykrycie i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego