Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
emocje. Czynnikami psychofizjologicznymi warunkującymi zachowania są: stan środowiska wewnętrznego organizmu, związany z jego sprawnością funkcjonalną; stan organizmu związany z jego rozwojem ontogenetycznym; stan zdrowia organizmu, zmieniający się pod wpływem chorób (zarówno dziedzicznych, jak i nabytych) oraz wypadków losowych. Sprawność funkcjonowania organizmu jest warunkiem zachowania homeostazy, czyli możliwości powrotu do stanu optymalnego w przypadku jakichkolwiek zewnętrznych zakłóceń, a tym samym do zachowania równowagi układu popędowo-emocjonalnego, rzutującego na charakter reakcji behawioralnych w myśl rzymskiego przysłowia: sana mens in corpore sano. Wszelkie odchylenia od sprawności organizmu o charakterze dziedzicznym lub nabyte uwidoczniają się od razu w systemie reakcji na bodźce, a tym samym
emocje. Czynnikami psychofizjologicznymi warunkującymi zachowania są: stan środowiska wewnętrznego organizmu, związany z jego sprawnością funkcjonalną; stan organizmu związany z jego rozwojem ontogenetycznym; stan zdrowia organizmu, zmieniający się pod wpływem chorób (zarówno dziedzicznych, jak i nabytych) oraz wypadków losowych. Sprawność funkcjonowania organizmu jest warunkiem zachowania homeostazy, czyli możliwości powrotu do stanu optymalnego w przypadku jakichkolwiek zewnętrznych zakłóceń, a tym samym do zachowania równowagi układu popędowo-emocjonalnego, rzutującego na charakter reakcji behawioralnych w myśl rzymskiego przysłowia: sana mens in corpore sano. Wszelkie odchylenia od sprawności organizmu o charakterze dziedzicznym lub nabyte uwidoczniają się od razu w systemie reakcji na bodźce, a tym samym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego