Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
zmiany prawne i stwarzający warunki do uruchomienia procesu ewolucji instytucji nieformalnych i formalnych oraz organizacji.
Przy takim rozumieniu ewolucyjnej i instytucjonalnej ekonomii, sprawą zasadniczą w krajach próbujących tworzyć gospodarkę rynkową jest nie tyle zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących zasobów, lecz uruchomienie dynamicznego procesu zmian instytucjonalnych. Nie chodzi więc o wybór jakiegoś optymalnego systemu. Nie jest bowiem jasne, który z istniejących "modeli" kapitalizmu jest najlepszy; ocena zależy prawdopodobnie od etapu rozwoju gospodarczego, od zmieniających się preferencji, procesu uczenia się, etc. Chodzi o stworzenie warunków, w których poszukiwanie metodą prób i błędów lepszych instytucji będzie możliwe.

Dwie strategie prywatyzacji

Te dwie wizje procesów rynkowych
zmiany prawne i stwarzający warunki do uruchomienia procesu ewolucji instytucji nieformalnych i formalnych oraz organizacji. <br>Przy takim rozumieniu ewolucyjnej i instytucjonalnej ekonomii, sprawą zasadniczą w krajach próbujących tworzyć gospodarkę rynkową jest nie tyle zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących zasobów, lecz uruchomienie dynamicznego procesu zmian instytucjonalnych. Nie chodzi więc o wybór jakiegoś optymalnego systemu. Nie jest bowiem jasne, który z istniejących "modeli" kapitalizmu jest najlepszy; ocena zależy prawdopodobnie od etapu rozwoju gospodarczego, od zmieniających się preferencji, procesu uczenia się, etc. Chodzi o stworzenie warunków, w których poszukiwanie metodą prób i błędów lepszych instytucji będzie możliwe.<br><br>&lt;tit&gt;Dwie strategie prywatyzacji&lt;/&gt;<br><br>Te dwie wizje procesów rynkowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego