Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
pędu J (równego w obu przypadkach) i momentu bezwładności względem danej osi obrotu. Ponieważ moment bezwładności jest wyraźnie mniejszy w przypadku obrotu odpowiadającego |K|=J, energia rotacyjna jest wówczas wyższa niż dla K=0.
Zauważmy, że energia rotacyjna jest niezależna od znaku K, który określa wyłącznie kierunek obrotu wokół głównej osi symetrii bąka. Poziomy rotacyjne odpowiadające |K|t=0 są więc dwukrotnie zdegenerowane. Istnieje jeszcze dodatkowa degeneracja, nie uwidaczniająca się w jawny sposób we wzorze. Operator komutuje bez wątpienia z operatorem rzutu momentu pędu Jz na dowolną, ustaloną oś z w przestrzeni (jest to oś ustalona w układzie laboratoryjnym, a nie wirująca
pędu J (równego w obu przypadkach) i momentu bezwładności względem danej osi obrotu. Ponieważ moment bezwładności jest wyraźnie mniejszy w przypadku obrotu odpowiadającego |K|=J, energia rotacyjna jest wówczas wyższa niż dla K=0.<br>Zauważmy, że energia rotacyjna jest niezależna od znaku K, który określa wyłącznie kierunek obrotu wokół głównej osi symetrii bąka. Poziomy rotacyjne odpowiadające |K|t=0 są więc dwukrotnie zdegenerowane. Istnieje jeszcze dodatkowa degeneracja, nie uwidaczniająca się w jawny sposób we wzorze. Operator &lt;gap&gt; komutuje bez wątpienia z operatorem rzutu momentu pędu Jz na dowolną, ustaloną oś z w przestrzeni (jest to oś ustalona w układzie laboratoryjnym, a nie wirująca
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego