Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Dzieje Najnowsze
Nr: 1-2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
siłami rewolucyjnymi w Rosji uczyniła dla niepodległości więcej niż inne nierewolucyjne partie z PPS na czele, wysuwające werbalnie program niepodległości.
Bardzo niekonsekwentnie pisano też na temat samego państwa. "Formalnie zgadzano się, że było to dla narodu wydarzenie pozytywne. Następująca jednak po tym suchym deklaratywnym stwierdzeniu totalna negacja dorobku dwudziestolecia czyniła ową konstatację niezrozumiałą i bezzasadną. W okresie międzywojennym nie znajdowano bowiem żadnych elementów, zjawisk, wydarzeń pozytywnych; twierdzono, że kraj cofał się w każdej dziedzinie, przeżywał wszechstronny regres "[...] Kształtowany przez historiografię owych lat wizerunek Drugiej Rzeczypospolitej składał się z kilku ostrych, grubych linii nakreślonych zdecydowanie czarną kreską [...]".
Tadeusz Daniszewski w 1950 r
siłami rewolucyjnymi w Rosji uczyniła dla niepodległości więcej niż inne nierewolucyjne partie z PPS na czele, wysuwające werbalnie program niepodległości.<br>Bardzo niekonsekwentnie pisano też na temat samego państwa. "Formalnie zgadzano się, że było to dla narodu wydarzenie pozytywne. &lt;page nr=41&gt; Następująca jednak po tym suchym deklaratywnym stwierdzeniu totalna negacja dorobku dwudziestolecia czyniła ową konstatację niezrozumiałą i bezzasadną. W okresie międzywojennym nie znajdowano bowiem żadnych elementów, zjawisk, wydarzeń pozytywnych; twierdzono, że kraj cofał się w każdej dziedzinie, przeżywał wszechstronny regres "[...] Kształtowany przez historiografię owych lat wizerunek Drugiej Rzeczypospolitej składał się z kilku ostrych, grubych linii nakreślonych zdecydowanie czarną kreską [...]".<br>Tadeusz Daniszewski w 1950 r
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego