Typ tekstu: Książka
Autor: Zięba Maciej
Tytuł: Niezwykły pontyfikat
Rok: 1997
oraz krytyczny konstruuje spójny obraz rzeczywistości. Z drugiej strony, jest on poetą, bardzo silnie naznaczonym wielką polską tradycją romantyczną, podkreślającą znaczenie wymiaru duchowego oraz zespalającą doświadczenie jednostki z doświadczeniem szerszej wspólnoty i jednostkową historię z losami narodu czy świata. Do tego dochodzi trzeci czynnik, gdyż trafność oglądu rzeczywistości z perspektywy owej podwójnej wrażliwości została poddana okrutnej weryfikacji empirycznej przez historię. Doświadczenie realnego nazizmu i doświadczenie realnego socjalizmu głęboko wyżłobiły sposób myślenia Karola Wojtyły. I znów, z jednej strony, owocuje to "teologią dziejów", refleksją nad tym, że - jak pisze bardzo ceniony przez Jana Pawła II Hans Urs von Balthasar - „od chwili
oraz krytyczny konstruuje spójny obraz rzeczywistości. Z drugiej strony, jest on poetą, bardzo silnie naznaczonym wielką polską tradycją romantyczną, podkreślającą znaczenie wymiaru duchowego oraz zespalającą doświadczenie jednostki z doświadczeniem szerszej wspólnoty i jednostkową historię z losami narodu czy świata. Do tego dochodzi trzeci czynnik, gdyż trafność oglądu rzeczywistości z perspektywy owej podwójnej wrażliwości została poddana okrutnej weryfikacji empirycznej przez historię. Doświadczenie realnego nazizmu i doświadczenie realnego socjalizmu głęboko wyżłobiły sposób myślenia Karola Wojtyły. I znów, z jednej strony, owocuje to "teologią dziejów", refleksją nad tym, że - jak pisze bardzo ceniony przez Jana Pawła II Hans Urs von Balthasar - „od chwili
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego