Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
oraz pamięci, które pośredniczą w tworzeniu się ustosunkowania wobec komunikatu i jego treści. Związki między pamięcią a percepcją są przedmiotem teorii poziomów przetwarzania Craika i Lockharta. Koncepcja ta, adaptowana dla potrzeb opisu procesu reklamy, pozwala określać ilościowe oraz jakościowe zależności między treścią komunikatu a określającą go formą. Percepcja w ujęciu paradygmatu poziomów przetwarzania ma charakter warstwowy. Autorzy w wyniku badań, określają trzy podstawowe poziomy percepcji informacji:
1,poziom percepcji fizycznych cech informacji, a więc prostych cech kształtu, natężenia, barwy w sensie obrazu kolorowego lub monochromatycznego, jasności;
2, poziom percepcji cech przestrzennych, odpowiadający percepcji stosunków wielkości, związków położenia, rytmu określającego układ informacji
oraz pamięci, które pośredniczą w tworzeniu się ustosunkowania wobec komunikatu i jego treści. Związki między pamięcią a percepcją są przedmiotem teorii poziomów przetwarzania Craika i Lockharta. Koncepcja ta, adaptowana dla potrzeb opisu procesu reklamy, pozwala określać ilościowe oraz jakościowe zależności między treścią komunikatu a określającą go formą. Percepcja w ujęciu paradygmatu poziomów przetwarzania ma charakter warstwowy. Autorzy w wyniku badań, określają trzy podstawowe poziomy percepcji informacji: <br>1,poziom percepcji fizycznych cech informacji, a więc prostych cech kształtu, natężenia, barwy w sensie obrazu kolorowego lub monochromatycznego, jasności; <br>2, poziom percepcji cech przestrzennych, odpowiadający percepcji stosunków wielkości, związków położenia, rytmu określającego układ informacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego