Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
nie ulega ona przekształceniu w jakiś pierwotny,
doskonały stan?
Nishida podkreślał, że 'oświecenie' jako wejrzenie we własną naturę jest
"przewrotem w świadomości ego". Z punktu widzenia 'logiki paradoksu'
jedyną uzasadnioną zmianą, która zachodzi w akcie 'oświecenia', jest zmiana
perspektywy postrzegania rzeczywistości przez 'jaźń jednostkową'. Zmiana ta
polega na porzuceniu epistemologicznego paradygmatu dualizmu podmiotu
i przedmiotu, zgodnego z logika formalną i zastąpieniu go paradygmatem
'absolutnie sprzecznej samotożsamości', gdzie podmiot jednocześnie jest i nie
jest przedmiotem. Zmiana polega na przekroczeniu granic, jakie dla rozumu
stanowi sprzeczność, czyli na przejściu od epistemologii logiki klasycznej,
której granice wyznacza zasada niesprzeczności, do epistemologii 'logiki
paradoksu' (czyli
nie ulega ona przekształceniu w jakiś pierwotny, <br>doskonały stan? <br>Nishida podkreślał, że 'oświecenie' jako wejrzenie we własną naturę jest <br>"przewrotem w świadomości ego". Z punktu widzenia 'logiki paradoksu' <br>jedyną uzasadnioną zmianą, która zachodzi w akcie 'oświecenia', jest zmiana <br>perspektywy postrzegania rzeczywistości przez 'jaźń jednostkową'. Zmiana ta <br>polega na porzuceniu epistemologicznego paradygmatu dualizmu podmiotu <br>i przedmiotu, zgodnego z logika formalną i zastąpieniu go paradygmatem <br>'absolutnie sprzecznej samotożsamości', gdzie podmiot jednocześnie jest i nie <br>jest przedmiotem. Zmiana polega na przekroczeniu granic, jakie dla rozumu <br>stanowi sprzeczność, czyli na przejściu od epistemologii logiki klasycznej, <br>której granice wyznacza zasada niesprzeczności, do epistemologii 'logiki <br>paradoksu' (czyli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego