Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
istotnymi; chodzi o ustalenie zasad związków ontologicznych. Przykładowo badacz może stać przed wyborem: determinizm versus indeterminizm.

Zasady stratyfikacji esencjalnej wraz z zasadami związków ontologicznych składają się na perspektywę ontologiczną. Zatem perspektywa ontologiczna to sposób podejścia badacza do rozwiązywania kwestii ontologicznych, to jego poglądy ontologiczne. Zauważmy - tytułem przykładu - że dwa wielkie paradygmaty psychologiczne - introspekcjonizm i behawioryzm - zakładają dwie odmienne perspektywy ontologiczne, co w efekcie doprowadziło do nieprzekładalności twierdzeń i wyników badań wyrażonych w języku jednej z nich na język drugiej.

W ramach perspektywy ontologicznej dokonuje się zatem ustaleń co do natury świata. Z kolei to, jak naukowo poznawać świat, ustala się w
istotnymi; chodzi o ustalenie zasad związków ontologicznych. Przykładowo badacz może stać przed wyborem: determinizm versus indeterminizm.<br><br>Zasady stratyfikacji esencjalnej wraz z zasadami związków ontologicznych składają się na perspektywę ontologiczną. Zatem perspektywa ontologiczna to sposób podejścia badacza do rozwiązywania kwestii ontologicznych, to jego poglądy ontologiczne. Zauważmy - tytułem przykładu - że dwa wielkie paradygmaty psychologiczne - introspekcjonizm i behawioryzm - zakładają dwie odmienne perspektywy ontologiczne, co w efekcie doprowadziło do nieprzekładalności twierdzeń i wyników badań wyrażonych w języku jednej z nich na język drugiej. <br><br>W ramach perspektywy ontologicznej dokonuje się zatem ustaleń co do natury świata. Z kolei to, jak naukowo poznawać świat, ustala się w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego