Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
się do tego nieporozumienia przez próby powiązania swej polityki z ostatnią fazą myśli leninowskiej, a więc z Leninem okresu NEP-u. Trudno powiedzieć, czy było to wyrazem rzeczywistego przekonania, czy tylko manewrem taktycznym; w jakiejś mierze zapewne, wchodziło w grę i jedno, i drugie. Ale tak czy inaczej, jest to paralela myląca. Dla Lenina NEP był wymuszonym odwrotem od budownictwa komunizmu, podczas gdy pieriestrojka miała być postępem, ruchem naprzód. Gorbaczow nigdy nie zgodziłby się nazwać swych reform "odwrotem"; w swym głośnym Artykule Krymskim (napisanym w przededniu sierpniowej próby zamachu stanu) z dumą podkreślał, że w ciągu sześciu lat swego przywództwa "nigdy
się do tego nieporozumienia przez próby powiązania swej polityki z ostatnią fazą myśli leninowskiej, a więc z Leninem okresu NEP-u. Trudno powiedzieć, czy było to wyrazem rzeczywistego przekonania, czy tylko manewrem taktycznym; w jakiejś mierze zapewne, wchodziło w grę i jedno, i drugie. Ale tak czy inaczej, jest to paralela myląca. Dla Lenina NEP był wymuszonym odwrotem od budownictwa komunizmu, podczas gdy pieriestrojka miała być postępem, ruchem naprzód. Gorbaczow nigdy nie zgodziłby się nazwać swych reform "odwrotem"; w swym głośnym Artykule Krymskim (napisanym w przededniu sierpniowej próby zamachu stanu) z dumą podkreślał, że w ciągu sześciu lat swego przywództwa "nigdy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego