Typ tekstu: Książka
Autor: Fereniec Jan
Tytuł: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1985
przyrodniczymi i ekonomicznymi to najważniejsza decyzja organizacyjna kierownika gospodarstwa.
5.6. Mierniki i wskaźniki używane w ekonomice i organizacji produkcji
roślinnej wg R.Manteuffla:
1. hektar przeliczeniowy, czyli hektar gruntów ornych IV klasy,
2. powierzchnia wyżywieniowa, tj. powierzchnia paszowa plus obszar, jaki musiałby być zajęty w gospodarstwie pod produkcję zakupowanych pasz pochodzenia rolniczego, gdyby zrezygnowano z ich zakupu,
3. główna powierzchnia paszowa na 1 SD inwentarza żywego lub przeżuwaczy,
4. uboczna powierzchnia paszowa na 1 SD inwentarza żywego lub przeżuwaczy,
5. średni plon 4 zbóż,
6. plon przeliczeniowy, za który przyjmuje się średni plon 4 zbóż, 17 plonu ziemniaków i 112
przyrodniczymi i ekonomicznymi to najważniejsza decyzja organizacyjna kierownika gospodarstwa.<br>&lt;tit1&gt;5.6. Mierniki i wskaźniki używane w ekonomice i organizacji produkcji<br>roślinnej wg R.Manteuffla&lt;/&gt;:<br>1. hektar przeliczeniowy, czyli hektar gruntów ornych IV klasy,<br>2. powierzchnia wyżywieniowa, tj. powierzchnia paszowa plus obszar, jaki musiałby być zajęty w gospodarstwie pod produkcję zakupowanych pasz pochodzenia rolniczego, gdyby zrezygnowano z ich zakupu,<br>3. główna powierzchnia paszowa na 1 SD inwentarza żywego lub przeżuwaczy,<br>4. uboczna powierzchnia paszowa na 1 SD inwentarza żywego lub przeżuwaczy,<br>5. średni plon 4 zbóż,<br>6. plon przeliczeniowy, za który przyjmuje się średni plon 4 zbóż, 17 plonu ziemniaków i 112
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego