Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
z krajami wysoko rozwiniętymi gospodarczo, w których znacznie jest wyższy udział dóbr i usług wytwarzanych przez różne gałęzie przemysłu. Na przykład już w 1965 r. udział ten wynosił: w Holandii - 61,4%, Belgii - 48,6%, w RFN - 34,1%. O tym wysokim udziale przemysłu przesądzała przede wszystkim wysoka produkcja przemysłowych pasz treściwych. Istotne różnice dostrzec można także w rozwoju usług produkcyjnych dla rolnictwa, takich jak transportu, łączności, handlu i budownictwa. Na przykład w Holandii ich udział w ogólnych nakładach na rolnictwo był w 1965 r. prawie 2-krotnie wyższy niż to ma miejsce obecnie w Polsce. Należy się więc zgodzić z
z krajami wysoko rozwiniętymi gospodarczo, w których znacznie jest wyższy udział dóbr i usług wytwarzanych przez różne gałęzie przemysłu. Na przykład już w 1965 r. udział ten wynosił: w Holandii - 61,4%, Belgii - 48,6%, w RFN - 34,1%. O tym wysokim udziale przemysłu przesądzała przede wszystkim wysoka produkcja przemysłowych pasz treściwych. Istotne różnice dostrzec można także w rozwoju usług produkcyjnych dla rolnictwa, takich jak transportu, łączności, handlu i budownictwa. <page nr=658><gap><page nr=659> Na przykład w Holandii ich udział w ogólnych nakładach na rolnictwo był w 1965 r. prawie 2-krotnie wyższy niż to ma miejsce obecnie w Polsce. Należy się więc zgodzić z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego