Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
Jaźń jednostkowa' nie może być oczyszczana ani wyciszana
właśnie dlatego, że tego rodzaju praktyka uwikłana jest w epistemologiczny
dualizm podmiotu i przedmiotu poznania, który powinien być w akcie
'oświecenia' przekroczony. Każda próba jakościowej zmiany 'jaźni jednostkowej'
jest przedmiotowym celem zabiegów podmiotu poznania i dlatego
tego rodzaju praktyka zen została określona pejoratywnym mianem 'zen jako
oczekiwania na oświecenie'. 'Logika paradoksu' jest także widoczna w dyskusjach
na temat takich rodzajów praktyki zen, jak metoda 'dziwnych słów
i niepojętych czynów', metoda 'wpatrywania się w koan' czy też medytacja
w pozycji siedzącej.
Paradoksalne rozumienie tożsamości 'jaźni jednostkowej' i 'jaźni oświeconej'
można znaleźć w naukach wielu
Jaźń jednostkowa' nie może być oczyszczana ani wyciszana <br>właśnie dlatego, że tego rodzaju praktyka uwikłana jest w epistemologiczny <br>dualizm podmiotu i przedmiotu poznania, który powinien być w akcie <br>'oświecenia' przekroczony. Każda próba jakościowej zmiany 'jaźni jednostkowej' <br>jest przedmiotowym celem zabiegów podmiotu poznania i dlatego <br>tego rodzaju praktyka zen została określona pejoratywnym mianem 'zen jako <br>oczekiwania na oświecenie'. 'Logika paradoksu' jest także widoczna w dyskusjach <br>na temat takich rodzajów praktyki zen, jak metoda 'dziwnych słów <br>i niepojętych czynów', metoda 'wpatrywania się w koan' czy też medytacja <br>w pozycji siedzącej. <br>Paradoksalne rozumienie tożsamości 'jaźni jednostkowej' i 'jaźni oświeconej' <br>można znaleźć w naukach wielu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego