Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
jakichś badań. Zauważmy, iż kryterium decyzyjnym jest znowu poziom istotności statystycznej a. Zarówno pierwsze badanie (podstawowe), jak i drugie (replikacja) oceniane są za pomocą dychotomicznego kryterium: "a <0,05; a > 0,05". Tylko w sytuacji, gdy oba badania spełniają kryterium: a <0,05 replikację uznaje się za skuteczną. Sytuacje: (a) pierwsze badanie - a <0,05, drugie badanie - a > 0,05 oraz (b) pierwsze badanie - a > 0,05, drugie badanie - a <0,05 uznaje się za niepowodzenie replikacji.

Podsumowując, chciałbym przekonać początkujących badaczy, a wszak do nich przede wszystkim adresowany jest niniejszy podręcznik, iż należy tak przedstawiać stronę warsztatową badania empirycznego (METODOLOGIA
jakichś badań. Zauważmy, iż kryterium decyzyjnym jest znowu poziom istotności statystycznej a. Zarówno pierwsze badanie (podstawowe), jak i drugie (replikacja) oceniane są za pomocą dychotomicznego kryterium: "a &lt;0,05; a > 0,05". Tylko w sytuacji, gdy oba badania spełniają kryterium: a &lt;0,05 replikację uznaje się za skuteczną. Sytuacje: (a) pierwsze badanie - a &lt;0,05, drugie badanie - a > 0,05 oraz (b) pierwsze badanie - a > 0,05, drugie badanie - a &lt;0,05 uznaje się za niepowodzenie replikacji. <br><br>Podsumowując, chciałbym przekonać początkujących badaczy, a wszak do nich przede wszystkim adresowany jest niniejszy podręcznik, iż należy tak przedstawiać stronę warsztatową badania empirycznego (METODOLOGIA
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego