Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
122 i poz. 123). Zastąpiły one dekret z 26 października 1950r. oraz ustawę o samorządzie robotniczym z 20 grudnia 1958r. Data uchwalenia obu tych ustaw, tj. ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, jest znamienna. Nacisk elit opozycyjnych oraz stosunkowo defensywna postawa władzy, charakterystyczna dla okresu "pierwszej Solidarności", przesądziły o ich kształcie i o wielu szczegółowych rozwiązaniach w nich zawartych. W konsekwencji na kilkanaście lat określone zostały kierunki ewolucji systemu polskich przedsiębiorstw państwowych.
W roku 1981 ustawa o przedsiębiorstwach państwowych była swoistą rewolucją w stosunku do systemu poprzedniego, którego istota nie zmieniała się w zasadzie przez ponad
122 i poz. 123). Zastąpiły one dekret z 26 października 1950r. oraz ustawę o samorządzie robotniczym z 20 grudnia 1958r. Data uchwalenia obu tych ustaw, tj. ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, jest znamienna. Nacisk elit opozycyjnych oraz stosunkowo defensywna postawa władzy, charakterystyczna dla okresu "pierwszej Solidarności", przesądziły o ich kształcie i o wielu szczegółowych rozwiązaniach w nich zawartych. W konsekwencji na kilkanaście lat określone zostały kierunki ewolucji systemu polskich przedsiębiorstw państwowych.<br>W roku 1981 ustawa o przedsiębiorstwach państwowych była swoistą rewolucją w stosunku do systemu poprzedniego, którego istota nie zmieniała się w zasadzie przez ponad
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego