Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
struktury rent i emerytur, Studia i Materiały, z. 4/126/, Warszawa 1980 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ss. 118. .
Autorka przedstawia czynniki wpływające na wysokość wypłacanych aktualnie emerytur i rent. Do najważniejszych z nich Autorka zalicza: rok przyznania świadczenia, system, z którego jest ono wypłacane oraz cechy świadczeniobiorcy, tj. wiek, pleć i staż pracy.
Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest zagadnieniom ogólnym, m. in. przedstawiono w nim zmiany w przepisach emerytalno-rentowych w latach 1961 - 1978. W trzech następnych rozdziałach Autorka omówiła zmiany w strukturze demograficznej i dochodowej emerytur oraz rencistów pobierających renty inwalidzkie a także rencistów pobierających
struktury rent i emerytur, Studia i Materiały, z. 4/126/, Warszawa 1980 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ss. 118. &lt;page nr=55&gt;. <br> Autorka przedstawia czynniki wpływające na wysokość wypłacanych aktualnie emerytur i rent. Do najważniejszych z nich Autorka zalicza: rok przyznania świadczenia, system, z którego jest ono wypłacane oraz cechy świadczeniobiorcy, tj. wiek, pleć i staż pracy. <br> Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest zagadnieniom ogólnym, m. in. przedstawiono w nim zmiany w przepisach emerytalno-rentowych w latach 1961 - 1978. W trzech następnych rozdziałach Autorka omówiła zmiany w strukturze demograficznej i dochodowej emerytur oraz rencistów pobierających renty inwalidzkie a także rencistów pobierających
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego