Typ tekstu: Książka
Autor: Barańczak Stanisław
Tytuł: Poezja i duch uogólnienia
Rok wydania: 1996
Lata powstania: 1970-1996
radzenia sobie z tym problemem tworzą pasmo rozciągające się między dwoma skrajnościami. Jedno z takich skrajnych rozwiązań, reprezentowane - jak mi się zdaje - przez Milana Kunderę, polega na świadomym zminimalizowaniu możliwości ingerencji tłumacza. Aby ten ostatni za dużo nie napsuł - rozumuje w takim wypadku pisarz - należy nie dawać mu zbyt wielkiego pola do popisu; już w trakcie pisania zatem należy dążyć do stworzenia utworu przekładalnego, którego semantyczna przejrzystość i jednoznaczność nie popchnie tłumacza do zbyt wielkich odstępstw.
Skrajność druga, której najlepszą ilustracją jest twórczość Josifa Brodskiego - skądinąd oponenta Kundery również w innych sprawach - polega natomiast na całkowitym wyeliminowaniu problemu tłumaczenia jako takiego
radzenia sobie z tym problemem tworzą pasmo rozciągające się między dwoma skrajnościami. Jedno z takich skrajnych rozwiązań, reprezentowane - jak mi się zdaje - przez Milana Kunderę, polega na świadomym zminimalizowaniu możliwości ingerencji tłumacza. Aby ten ostatni za dużo nie napsuł - rozumuje w takim wypadku pisarz - należy nie dawać mu zbyt wielkiego pola do popisu; już w trakcie pisania zatem należy dążyć do stworzenia utworu przekładalnego, którego semantyczna przejrzystość i jednoznaczność nie popchnie tłumacza do zbyt wielkich odstępstw.<br> Skrajność druga, której najlepszą ilustracją jest twórczość Josifa Brodskiego - skądinąd oponenta Kundery również w innych sprawach - polega natomiast na całkowitym wyeliminowaniu problemu tłumaczenia jako takiego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego