Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
polski renesans wywarł wpływ na kulturę rosyjską dopiero w XVII stuleciu.
Raz wygnany z raju człowiek nieustannie obraca ku niemu twarz, zaglądając wstecz dziejów lub podnosząc głowę ku niebu.
A może tęsknota za złotym wiekiem została na trwałe zakodowana w naszej naturze? Podobnie jak skłonność do wznoszenia wielkim prorokom ludzkości pomników już za życia, nazywania ich imionami ulic czy fundacji nie minęła wcale wraz z końcem epoki kultu jednostki.

Przełomy polityczne w dawnej Rzeczypospolitej
Choć sam jestem historykiem, muszę swój artykuł zacząć od przestrogi: nie zawsze wierzcie kapłanom Klio, gdy mówią o przełomowej epoce czy czasach. Spora część badaczy ma skłonność
polski renesans wywarł wpływ na kulturę rosyjską dopiero w XVII stuleciu.<br>Raz wygnany z raju człowiek nieustannie obraca ku niemu twarz, zaglądając wstecz dziejów lub podnosząc głowę ku niebu.<br>A może tęsknota za złotym wiekiem została na trwałe zakodowana &lt;page nr=34&gt; w naszej naturze? Podobnie jak skłonność do wznoszenia wielkim prorokom ludzkości pomników już za życia, nazywania ich imionami ulic czy fundacji nie minęła wcale wraz z końcem epoki kultu jednostki.<br><br>&lt;page nr=35&gt; &lt;tit&gt;Przełomy polityczne w dawnej Rzeczypospolitej&lt;/&gt;<br> Choć sam jestem historykiem, muszę swój artykuł zacząć od przestrogi: nie zawsze wierzcie kapłanom Klio, gdy mówią o przełomowej epoce czy czasach. Spora część badaczy ma skłonność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego