Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 04.03 (14)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
stały się Niemcy. Dziś oba te kraje stanowią motor integracji europejskiej, a miliony Brytyjczyków ciągle uważają, że w ich interesie narodowym leży sypanie do niego piasku. Na Wyspach ciągle popularne jest przekonanie, że cel Francji to odbudowanie własnej potęgi za pomocą instytucji unijnych i manewrów politycznych, w których główną rolę pomocniczą odgrywają Niemcy. Francuzi wierzą, że Brytyjczykom nie chodzi o nic innego jak o storpedowanie ścisłej integracji europejskiej, bo wcześniej czy później musi ona oznaczać znaczne osłabienie transatlantyckich związków z USA. A przecież to one w dużym stopniu podnoszą polityczną rangę Londynu na kontynencie.

"My im nie wierzymy i uważamy ich
stały się Niemcy. Dziś oba te kraje stanowią motor integracji europejskiej, a miliony Brytyjczyków ciągle uważają, że w ich interesie narodowym leży sypanie do niego piasku. Na Wyspach ciągle popularne jest przekonanie, że cel Francji to odbudowanie własnej potęgi za pomocą instytucji unijnych i manewrów politycznych, w których główną rolę pomocniczą odgrywają Niemcy. Francuzi wierzą, że Brytyjczykom nie chodzi o nic innego jak o storpedowanie ścisłej integracji europejskiej, bo wcześniej czy później musi ona oznaczać znaczne osłabienie transatlantyckich związków z USA. A przecież to one w dużym stopniu podnoszą polityczną rangę Londynu na kontynencie.<br><br>"My im nie wierzymy i uważamy ich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego