Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
postulatywnej (projektowej, metodycznej itp.), zasoby ludzkie.
Księgowa klasyfikacja zasobów przedsiębiorstwa została przedstawiona w podrozdziale 4.1. Podział zasobów w układzie poszczególnych działań produkcyjnych wyróżnia: narzędzia (środki pracy), tworzywa (przedmioty pracy) oraz rezultaty (wyroby). Z punktu widzenia potrzeb zarządzania jakością, przydatne jest wyróżnienie w przedsiębiorstwie produkcyjnym następujących zasobów:
finalne wyroby podstawowe, pomocnicze i uboczne,
pracownicy ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi,
surowce, materiały, półfabrykaty, czynniki energetyczne itp.,
urządzenia, maszyny, oprzyrządowanie i narzędzia technologiczne,
przyrządy i narzędzia pomiarowe,
urządzenia i środki transportu oraz magazynowania,
środki łączności i przetwarzania informacji,
infrastruktura budowlana i architektoniczna,
bazy informacji (wiedza poznawcza i postulowana),
- środki pieniężne i papiery wartościowe,
czas
postulatywnej (projektowej, metodycznej itp.), zasoby ludzkie.<br>Księgowa klasyfikacja zasobów przedsiębiorstwa została przedstawiona w podrozdziale 4.1. Podział zasobów w układzie poszczególnych działań produkcyjnych wyróżnia: narzędzia (środki pracy), tworzywa (przedmioty pracy) oraz rezultaty (wyroby). Z punktu widzenia potrzeb zarządzania jakością, przydatne jest wyróżnienie w przedsiębiorstwie produkcyjnym następujących zasobów:<br> finalne wyroby podstawowe, pomocnicze i uboczne,<br> pracownicy ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi,<br> surowce, materiały, półfabrykaty, czynniki energetyczne itp.,<br> urządzenia, maszyny, oprzyrządowanie i narzędzia technologiczne,<br> przyrządy i narzędzia pomiarowe,<br> urządzenia i środki transportu oraz magazynowania,<br> środki łączności i przetwarzania informacji,<br> infrastruktura budowlana i architektoniczna,<br> bazy informacji (wiedza poznawcza i postulowana),<br>- środki pieniężne i papiery wartościowe,<br> czas
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego