Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
się skokowo, w zależności jednak od wielu, i to różnych czynników (inwestycje, badania poszukiwawcze itd.).
Wahania skokowe w różnych przedziałach przyczyniają się do zmian kosztu jednostkowego zarówno w kierunku jego zwiększenia, jak i zmniejszenia. W ramach właściwych dla siebie (innych w kosztach procesów technologicznych, innych zaś w różnych działach produkcji pomocniczej jako wspomagającej) przedziałów zachowują one właściwości kosztów związanych z upływem czasu. Te zaś, jak to omówiono na s. 85, zmieniają swój udział w koszcie jednostkowym w takim stosunku, w jakim pozostaje zmiana rozmiarów produkcji do nowej jej wielkości. Jeśli zaś zwiększa się ich suma, to podnosi się ich udział w
się skokowo, w zależności jednak od wielu, i to różnych czynników (inwestycje, badania poszukiwawcze itd.).<br>Wahania skokowe w różnych przedziałach przyczyniają się do zmian kosztu jednostkowego zarówno w kierunku jego zwiększenia, jak i zmniejszenia. W ramach właściwych dla siebie (innych w kosztach procesów technologicznych, innych zaś w różnych działach produkcji pomocniczej jako wspomagającej) przedziałów zachowują one właściwości kosztów związanych z upływem czasu. Te zaś, jak to omówiono na s. 85, zmieniają swój udział w koszcie jednostkowym w takim stosunku, w jakim pozostaje zmiana rozmiarów produkcji do nowej jej wielkości. Jeśli zaś zwiększa się ich suma, to podnosi się ich udział w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego