Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
polskich przedsiębiorstw przemysłowych stosowany był w ewidencji, rozliczeniach i sprawozdawczości finansowej podział kosztów:
- według rodzajów, obejmujący koszty materialne (zużycie materiałów, odpisy amortyzacyjne, zużycie energii, koszty usług i koszty niematerialne (wynagrodzenia i narzuty na nie, koszty podróży służbowych, inne koszty niematerialne),
- według stanowisk, związany z organizacją zakładu, uwzględniający koszty wydziałów podstawowych, pomocniczych, zarządu, zaopatrzenia i zbytu,
- w układzie kalkulacyjnym z podziałem kosztów na bezpośrednie (dające się odnieść do konkretnego przedmiotu kalkulacji już w dokumentacji źródłowej) i pośrednie (dzielone co miesiąc na przedmioty kalkulacji, najczęściej za pomocą tzw. kluczy podziałowych).
W ramach każdego z wymienionych układów stosowany jest w praktyce dalszy podział kosztów
polskich przedsiębiorstw przemysłowych stosowany był w ewidencji, rozliczeniach i sprawozdawczości finansowej podział kosztów:<br> - według rodzajów, obejmujący koszty materialne (zużycie materiałów, odpisy amortyzacyjne, zużycie energii, koszty usług i koszty niematerialne (wynagrodzenia i narzuty na nie, koszty podróży służbowych, inne koszty niematerialne),<br> - według stanowisk, związany z organizacją zakładu, uwzględniający koszty wydziałów podstawowych, pomocniczych, zarządu, zaopatrzenia i zbytu,<br> - w układzie kalkulacyjnym z podziałem kosztów na bezpośrednie (dające się odnieść do konkretnego przedmiotu kalkulacji już w dokumentacji źródłowej) i pośrednie (dzielone co miesiąc na przedmioty kalkulacji, najczęściej za pomocą tzw. kluczy podziałowych).<br>W ramach każdego z wymienionych układów stosowany jest w praktyce dalszy podział kosztów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego