Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
próbki z jednorodnych zespołów kopalnych i populacji. Są one podstawą rozważań taksonomicznych, ewolucyjnych i ekologicznych.
Nie są to jeszcze "populacje kopalne", ani nawet zespoły skamieniałości należące do jednego gatunku, bo mogą przecież reprezentować jedynie skamieniałe osobniki jednej płci. Stosowany bywał do nich termin "fenon", ale i on nie jest odpowiedni, ponadto wieloznaczny. Pomijając sprawę terminu (proponuję paleofenon) i przyjmując, że nawet bez niego wiemy, o co chodzi, tę podstawową jednostkę rozważań w paleontologii można zdefiniować jako:
zespół skamieniałości wykazujący ciągły i jednomodalny rozkład zmienności morfologicznej, co do którego nie ma powodu przypuszczać, że jest niejednorodny w obrębie jednostki skalnej, z której
próbki z jednorodnych zespołów kopalnych i populacji. Są one podstawą rozważań taksonomicznych, ewolucyjnych i ekologicznych.<br>Nie są to jeszcze "populacje kopalne", ani nawet zespoły skamieniałości należące do jednego gatunku, bo mogą przecież reprezentować jedynie skamieniałe osobniki jednej &lt;page nr=34&gt; płci. Stosowany bywał do nich termin "fenon", ale i on nie jest odpowiedni, ponadto wieloznaczny. Pomijając sprawę terminu (proponuję paleofenon) i przyjmując, że nawet bez niego wiemy, o co chodzi, tę podstawową jednostkę rozważań w paleontologii można zdefiniować jako:<br>zespół skamieniałości wykazujący ciągły i jednomodalny rozkład zmienności morfologicznej, co do którego nie ma powodu przypuszczać, że jest niejednorodny w obrębie jednostki skalnej, z której
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego