Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
czasie tempa ruchu lodowców, odzwierciedlającego przepływ masy ze strefy akumulacji do strefy ablacji. O ile pierwszy z tych procesów w sposób bezpośredni zależy od czynników klimatycznych, o tyle drugi jest w relacji pośredniej. Odzwierciedla on także zależności od topografii obszaru zlodowaconego i wielkości oraz typu samego lodowca. Warunki topograficzne mają ponadto istotne znaczenie, jeśli chodzi o bilans masy lodowców (por. rozdz.4), rozpatruje się je tutaj jako trzeci ważny czynnik.

Na rysunku 8.2 przedstawiono podstawowy schemat wspomnianych procesów w obrębie lodowca górskiego. Jeżeli wartość bilansu masy netto (bŹ1) w każdym punkcie lodowca pozostaje stała przez długi czas, może on ewentualnie
czasie tempa ruchu lodowców, odzwierciedlającego przepływ masy ze strefy akumulacji do strefy ablacji. O ile pierwszy z tych procesów w sposób bezpośredni zależy od czynników klimatycznych, o tyle drugi jest w relacji pośredniej. Odzwierciedla on także zależności od topografii obszaru zlodowaconego i wielkości oraz typu samego lodowca. Warunki topograficzne mają ponadto istotne znaczenie, jeśli chodzi o bilans masy lodowców (por. rozdz.4), rozpatruje się je tutaj jako trzeci ważny czynnik.<br><br> Na rysunku 8.2 przedstawiono podstawowy schemat wspomnianych procesów w obrębie lodowca górskiego. Jeżeli wartość bilansu masy netto (bŹ1) w każdym punkcie lodowca pozostaje stała przez długi czas, może on ewentualnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego