Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
zdobywcy przynieśli Sasom czy Fryzom na ostrzach włóczni nową wiarę i nowy ład, zastali w podbitych krainach barbarzyńskie plemiona zorganizowane już nieco inaczej niż te barbarzyńskie społeczności, które w okresie wędrówek wkraczały jako zdobywcy lub jako sprzymierzeńcy na terytoria zachodniego cesarstwa.
Czarno-biały podział wolnych Sasów na plemienną arystokrację i pospólstwo różnił się w istotny sposób od gradacji społecznej wolnych Longobardów. Nie ma powodu wątpić, że sascy edelingowie byli zamożniejsi, lepiej uzbrojeni i zajmowali w wojsku wyższą pozycję niż frilingowie, ale o przynależności człowieka do edelingów lub frilingów nie rozstrzygało bogactwo ani ekwipunek bojowy, lecz urodzenie. Stwierdzono to jasno już w
zdobywcy przynieśli Sasom czy Fryzom na ostrzach włóczni nową wiarę i nowy ład, zastali w podbitych krainach barbarzyńskie plemiona zorganizowane już nieco inaczej niż te barbarzyńskie społeczności, które w okresie wędrówek wkraczały jako zdobywcy lub jako sprzymierzeńcy na terytoria zachodniego cesarstwa.<br> Czarno-biały podział wolnych Sasów na plemienną arystokrację i pospólstwo różnił się w istotny sposób od gradacji społecznej wolnych Longobardów. Nie ma powodu wątpić, że sascy edelingowie byli zamożniejsi, lepiej uzbrojeni i zajmowali w wojsku wyższą pozycję niż frilingowie, ale o przynależności człowieka do edelingów lub frilingów nie rozstrzygało bogactwo ani ekwipunek bojowy, lecz urodzenie. Stwierdzono to jasno już w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego