Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o prowadzeniu rachunków bankowych
Rok: 2000
wykazane na koniec dnia operacyjnego nie przewyższające średnich miesięcznych systematycznych wpływów na SUPERKONTO z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiło,
15) karta bankowa - karta służąca do wykonywania operacji związanych z SUPERKONTEM,
16) posiadacz karty bankowej - osoba fizyczna, na której imię i nazwisko została wydana karta bankowa i poufny numer identyfikacyjny posiadacza karty bankowej (PIN),
17) Komunikat PKO-bp - Komunikat dla posiadaczy rachunków podawany do wiadomości w oddziałach PKO-bp.
§ 2
1. SUPERKONTO umożliwia:
1) przechowywanie środków pieniężnych,
2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3) uzyskanie kredytu odnawialnego oraz gotówkowego,
4) otrzymanie kart
wykazane na koniec dnia operacyjnego nie przewyższające średnich miesięcznych systematycznych wpływów na SUPERKONTO z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiło, <br>15) karta bankowa - karta służąca do wykonywania operacji związanych z SUPERKONTEM, <br>16) posiadacz karty bankowej - osoba fizyczna, na której imię i nazwisko została wydana karta bankowa i poufny numer identyfikacyjny posiadacza karty bankowej (PIN), <br>17) Komunikat PKO-bp - Komunikat dla posiadaczy rachunków podawany do wiadomości w oddziałach PKO-bp.<br>§ 2 <br>1. SUPERKONTO umożliwia:<br>1) przechowywanie środków pieniężnych, <br>2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, <br>3) uzyskanie kredytu odnawialnego oraz gotówkowego, <br>4) otrzymanie kart
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!