Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
wolnego wyboru.


SKUTECZNE I MĄDRE DZIAŁANIE

Dwaj wielcy przedstawiciele filozofii systematycznej XVII wieku, Spinoza i Leibniz, rozważają wolność przez pryzmat innych niż kartezjańskie doświadczeń, którymi zdają się być bardziej oczarowani niż samą wolnością. Są to: doświadczenie racjonalności i doświadczenie skutecznego działania. Dla Leibniza prawdziwa wolność jest wolnością racjonalną. Dla Spinozy prawdziwa wolność kryje się w racjonalności i w skutecznym działaniu. W pewnym momencie dochodzi do głębokiego spięcia między obydwiema koncepcjami, spięcia, które - o ile mi wiadomo - nie przybrało nigdy formy otwartej polemiki. Rozumność, którą akceptują obydwaj myśliciele, aby zaoponować przeciwko anarchizmowi, staje się u jednego warunkiem istnienia wolności, a u drugiego
wolnego wyboru.<br>&lt;page nr=134&gt; <br><br>&lt;tit&gt;SKUTECZNE I MĄDRE DZIAŁANIE&lt;/&gt;<br><br>Dwaj wielcy przedstawiciele filozofii systematycznej XVII wieku, Spinoza i Leibniz, rozważają wolność przez pryzmat innych niż kartezjańskie doświadczeń, którymi zdają się być bardziej oczarowani niż samą wolnością. Są to: doświadczenie racjonalności i doświadczenie skutecznego działania. Dla Leibniza prawdziwa wolność jest wolnością racjonalną. Dla Spinozy prawdziwa wolność kryje się w racjonalności i w skutecznym działaniu. W pewnym momencie dochodzi do głębokiego spięcia między obydwiema koncepcjami, spięcia, które - o ile mi wiadomo - nie przybrało nigdy formy otwartej polemiki. Rozumność, którą akceptują obydwaj myśliciele, aby zaoponować przeciwko anarchizmowi, staje się u jednego warunkiem istnienia wolności, a u drugiego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego