Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzypczak Ewa, Szafliński Zygmunt
Tytuł: Wstęp do fizyki jądra
Rok: 1994
są tak małe, że dokładność ich pomiaru jest niewystarczająca. - W przypadku widm złożonych (gdy rozpad prowadzi do różnych poziomów jądra końcowego) nietrudno jest znanymi metodami rozłożyć wykres, otrzymany doświadczalnie, na dwie składowe prostoliniowe, co umożliwia odtworzenie kształtu obu widm . - Kształt wykresu Kurie w pobliżu jego prawego końca pozwala - przy dostatecznie precyzyjnych pomiarach - testować hipotezę o zerowej masie neutrina.
Uwaga:
W naszym rozumowaniu przyjmowaliśmy stale zerową wartość masy neutrina [1], nie można jednak wykluczyć masy niezerowej, choć z pewnością o bardzo małej wartości: obecnie przyjmowana górna granica wynikająca z wielu badań eksperymentalnych wynosi mg17eV. Tak mała masa neutrina nie wpływałaby zresztą na
są tak małe, że dokładność ich pomiaru jest niewystarczająca. - W przypadku widm złożonych (gdy rozpad prowadzi do różnych poziomów jądra końcowego) nietrudno jest znanymi metodami rozłożyć wykres, otrzymany doświadczalnie, na dwie składowe prostoliniowe, co umożliwia odtworzenie kształtu obu widm . - Kształt wykresu Kurie w pobliżu jego prawego końca pozwala - przy dostatecznie precyzyjnych pomiarach - testować hipotezę o zerowej masie neutrina. <br>Uwaga: <br>W naszym rozumowaniu przyjmowaliśmy stale zerową wartość masy neutrina [1], nie można jednak wykluczyć masy niezerowej, choć z pewnością o bardzo małej wartości: obecnie przyjmowana górna granica wynikająca z wielu badań eksperymentalnych wynosi mg17eV. Tak mała masa neutrina nie wpływałaby zresztą na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego