Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
takiej odległości od budynku i dróg dojazdowych, aby nie były narażone na zniszczenie i miały zapewnione stałe położenie. Punkty główne powinno się stabilizować słupami betonowymi z metalowymi płytkami na głowicach.
Tyczenie ramy geodezyjnej realizuje się w dwóch etapach. Etap pierwszy polega na przybliżonym wytyczeniu punktów ramy. Etap drugi polega na precyzyjnym pomiarze boków i kątów, obliczeniu poprawek i po ich odłożeniu, na wyznaczeniu ostatecznego położenia wierzchołków ramy. Pomiary boków ramy geodezyjnej wykonuje się skomparowaną taśmą stalową z nakładkami milimetrowymi, do wyników pomiarów wprowadza się poprawkę ze względu na komparację, wpływ temperatury, siłę naciągu i pochylenie terenu. Pomiary kątów wykonuje się teodolitem
takiej odległości od budynku i dróg dojazdowych, aby nie były narażone na zniszczenie i miały zapewnione stałe położenie. Punkty główne powinno się stabilizować słupami betonowymi z metalowymi płytkami na głowicach.<br>Tyczenie ramy geodezyjnej realizuje się w dwóch etapach. Etap pierwszy polega na przybliżonym wytyczeniu punktów ramy. Etap drugi polega na precyzyjnym pomiarze boków i kątów, obliczeniu poprawek i po ich odłożeniu, na wyznaczeniu ostatecznego położenia wierzchołków ramy. Pomiary boków ramy geodezyjnej wykonuje się skomparowaną taśmą stalową z nakładkami milimetrowymi, do wyników pomiarów wprowadza się poprawkę ze względu na komparację, wpływ temperatury, siłę naciągu i pochylenie terenu. Pomiary kątów wykonuje się teodolitem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego